Kako se pripremiti za nadolazeću zamjenu hrvatske kune eurom?

U Republici Hrvatskoj euro kao zakonsko sredstvo plaćanja postat će od 1. siječnja 2023. godine. Obveza dvojnog iskazivanja cijena (u kunama i eurima) započeti će u rujnu 2022. te trajati do kraja 2023. godine. Trajanje dvojnog iskazivanja cijena je otprilike 16 mjeseci u kojima će se morati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način iskazivati cijene u eurima i kunama, te će biti potrebno i istaknuti fiksni tečaj konverzije. Takav način iskazivanja cijena morat će se primjenjivati na svaki dostupni način i putem svih dostupnih medija (na prodajnim mjestima, na internetskoj stranici i slično).

Na slici ispod vam objašnjavamo 3. faze koje predstavljaju vremenski okvir zamjene hrvatske kune s eurom.

3. faze zamjene kune eurom:

Dok traje razdoblje dvojnog iskazivanja cijena do dana uvođenja eura (31.12.2022.) cijene u kunama će morati biti jače istaknute od onih u eurima, a u razdoblju kada euro bude primarna valuta situacija s iskazivanjem cijena će biti obrnuta (jače istaknuta cijena u eurima).

Ovakvo iskazivanje cijena odnositi će se na račune u trgovinama, cjenike, ali i na primanja stanovništva kao što su izvješća o isplati plaća i slično. Na cjenicima se neće smjeti nalaziti nikakve informacije koje bi u bilo kojem smislu mogle zbuniti potrošače. Preračunavanje cijena isključivo će se vršiti primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije tj. svih pet decimala (1 EUR=7,53450 kn).

Usklađivanje dvojnih cijena treba izvršiti u skladu s vašim poslovanjem te sa svim odredbama i pravilima prelaska na euro.

Obratite nam se kako bi vam na vrijeme izradili novu web stranicu te na njima i u booking procesu prilagodili cjenik za prikaz cijena u kunama i eurima. Sve to odrađujemo u skladu s nadolazećim pravilnikom zbog ulaska Hrvatske u europski tečajni mehanizam.